Fysioterapeuter er eksperter på hvordan kroppen beveger seg. De kan derfor hjelpe personer i alle aldre med å redusere smerter, forbedre eller gjenopprette bevegelse samt å holde deg aktiv og frisk livet ut. Riktig behandling gir resultater.

Slippen Fysioterapi er en fullprivat klinikk uten ventelister og man får dermed tilgang til rask behandling. Klinikken ligger vegg i vegg med TRIMERIET Flekkefjord på Lasta 50.  Vi tilbyr rask og profesjonell behandling til konkurransedyktige priser.


Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

- Muskel / skjelett plager

- Treningsveiledning / øvelser

- Opptrening / Rehabilitering

- Fotsåletilpasning

- Utredning / undersøkelse og behandling for "krystallsyke", dynamiske balanseforstyrrelser

- Massasje, bindevevsbehandling, mobilisering av ledd

- IMS Dry Needling og triggerpunktbehandling

- Kinesio taping

 

RING OSS FOR NÆRMERE AVTALE:

Frode Modalsli Tesaker: 95 73 11 90

Silje Dunseth Gilje: 99 59 67 63


10 myter om fysioterapi!

1. Myte: Jeg trenger en henvisning for å komme til en fysioterapeut

Fakta: En nylig studie fra USA viste at 70% av de spurte trodde at en henvisning er nødvendig for å bli evaluert av en fysioterapeut. I Norge har vi et helsesystem som gjør at fysioterapi er en lovpålagt tjeneste i kommunene. Kommunene oppretter og styrer driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter. For å få refusjon fra folketrygden når en oppsøker fysioterapeut så kreves det en henvisning fra lege. Det er et problem over hele landet at dette offentlige/kommunale tilbudet ikke dekker etterspørselen, det er derfor sjelden mindre enn flere måneder ventetid. Vi er en fullprivat klinikk uten ventelister

Mange er ikke klar over at du trygt kan gå direkte til en fysioterapeut uten henvisning fra lege. Du får ingen refusjon fra folketrygden, men vinningen kan fort gå opp i spinningen når alternativet er lang ventetid.

 

2. Myte: Fysioterapi utenfor refusjonsordningen / driftstilskudd er dyrt

Fakta: Det private tilbudet er langt ifra dyrt i de fleste tilfeller, så du kan gjøre lurt i å investere noen kroner i egen helse. Det er mange dyktige og erfarne fysioterapeuter som jobber uten driftstilskudd fra kommunen som har kort eller ingen ventetid på sine tjenester.

Det å gå dirkete til fysioterapeut kan spare både deg og samfunnet for reduserte kostnader gjennom å unngå unødvendig sykemelding, forverring av plager, MR undersøkelse, operasjon eller medikamenter.

 

3. Myte: Fysioterapi er bare kjedelige øvelser

Fakta: Det skal sies at det kan være stor forskjell på hvordan fysioterapeuter jobber (les mer her), men en god fysioterapeut har en stor «verktøykasse» av ulike behandlingsteknikker som skal kunne passe akkurat deg. Hvis vedkommende ikke har nok kunnskap eller behandlingstiltak for akkurat din skade/diagnose så skal du henvises videre. Mange har en oppfatning av at fysioterapeuter ikke bruker hendene. Bruk av hendene er ofte en sentral del av fysioterapeutens arbeid gjennom manuell behandling som mobilisering, manipulering og muskel- og vevsbehandling. Øvelser er også et viktig tiltak både ved rehabilitering etter skade/operasjon og smerteplager, men det trenger ikke å være kjedelig og ensidig.

 

4. Myte: Fysioterapi er smertefullt

Fakta: Fysioterapeuter jobber for å minimere dine smerter og ubehag, inkludert kroniske eller langvarige smerter. De jobber innenfor din smerteterskel for å kunne hjelpe deg mot bedre tilheling, samt å gjenopprette bevegelse og funksjon. En studie viste at svært mange av de spurte som aldri hadde vært hos en fysioterapeut trodde at fysioterapi var smertefullt. Den oppfatningen var derimot vesentlig mindre hos de som hadde vært hos fysioterapeut det siste året.

 

5. Myte: Fysioterapi er bare for de som er skadet eller har vært utsatt for en ulykke/traume

Fakta: Fysioterapeuter gjør mye mer enn å strekke eller styrke svake muskler etter en skade eller operasjon. De er dyktige på å evaluere, diagnostisere og behandle potensielle problemer før det faktisk utvikler seg til å bli en begrensning eller skade, dette gjelder carpal tunnel syndrom, frossen skulder, kronisk hodepine og ryggplager for å nevne noen.

 

6. Myte: Andre helseprofesjoner kan utføre fysioterapi

Fakta: De fleste vet at fysioterapi bare kan utøves av fysioterapeuter med godkjent autorisasjon, men det er en overaskende stor andel som tror at andre profesjoner kan utføre fysioterapi uten autorisasjon. Mange fysioterapeuter har også fordypningsområder/videreutdanning som gjør at de har spesialkompetanse innenfor et spesifikt område som nevrologi, muskel og skjelett, idrettsfysioterapi og kvinnehelse for å nevne noen.

 

7. Myte: Fysioterapi er ikke dekket av forsikring

Fakta: Gjennom de siste 10 årene har det vært en voldsom økning av personer som har helseforsikring som dekker fysioterapi. Mange er faktisk ikke klar over at mange arbeidsgivere har denne type forsikring for sine ansatte.

 

8. Myte: Operasjon er mitt eneste alternativ

Fakta: I veldig mange tilfeller har fysioterapi viste seg å være vel så effektivt som operasjon i en rekke tilstander som tidligere ble operert over en lav sko. Diagnoser som rotator cuff ruptur, degenerativ disk, menisk skade og artrose er eksempler som utmerket kan løse seg bedre med fysioterapi alene.

 

9. Myte: Hvis jeg blir operert så trenger jeg ikke fysioterapi

Fakta: Alle som blir operert for en skade eller smerteproblematikk trenger fysioterapi for å øke sjansen for å bli god. En vellykket operasjon er avhengig av en god rehabilitering i etterkant. Det er oppsiktsvekkende mange som tror at alt løser seg bare de blir operert. Mange av disse blir dessverre ikke bedre eller helt god etter en operasjon på grunn av manglede rehabilitering.

 

10. Myte: Jeg kan utføre fysioterapi helt selv

Fakta: Din egen deltagelse er nøkkelen for et vellykket behandlingsforløp, men alle pasienter trenger ekspertise og veiledning av en kvalifisert fysioterapeut for å kunne si at de har prøvd fysioterapi. Det er ikke bare å finne noen øvelser på internett eller rulle litt med en foam roller for så å kalle dette fysioterapi. Du kan heller ikke forvente at en fysioterapeut skal kunne gi deg en «kokebok oppskrift» etter en konsultasjon som skal løse alt i en fei. Noen ganger kan dette være nok, men videre oppfølging er ofte nødvendig for vellykket resultat. En fysioterapeut har spesialisert utdanning, klinisk ekspertise og den siste evidens baserte litteratur tilgjengelig for å evaluere og diagnostisere før du får din individualiserte behandlingsplan blir utarbeidet.

(Mytene er hentet fra www.fyst.no)

 

Vi ved Slippen Fysioterapi skal hjelpe deg med dine problemer slik at du på best mulig måte får utløp for eget potensiale. Grundige undersøkelser, vurderinger, målrettet opptrening ved hjelp av veiledet trening eller benkebehandling. Et sterkt fundament og styrkegrunnlag legges innendørs, for smertefrie opplevelser utendørs ;) Velkommen til oss! ;)    Mvh    Frode M Tesaker & Silje D Gilje    95 73 11 90 / 917 93 226

Vi ved Slippen Fysioterapi skal hjelpe deg med dine problemer slik at du på best mulig måte får utløp for eget potensiale. Grundige undersøkelser, vurderinger, målrettet opptrening ved hjelp av veiledet trening eller benkebehandling. Et sterkt fundament og styrkegrunnlag legges innendørs, for smertefrie opplevelser utendørs ;) Velkommen til oss! ;)

Mvh

Frode M Tesaker & Silje D Gilje

95 73 11 90 / 917 93 226